Skip to Content

Byddai gwario dim ond £100 yn lleol bob blwyddyn yn dod a £3 miliwn i fewn i’r economi leol

Mae ein gwefan ni yn fyw! Byddwn yn gwerthfawrogi eich adborth

Mynediad cost-effeitiol i’r rhyngrwyd yn Aberteifi – heb gontract.

Gwasanaeth Clicio a Chasglu yn dod i Aberteifi yn fuan

Arbediad o 70% ar barcio i siopwyr yn Aberteifi.

Gweddnewid ardaloedd gyda blodau gwyllt

Marchnad Bysgod Aberteifi.

4CG i fod yn gyfrifol am doiledau Aberteifi

Edrych am le yn Aberteifi?

Mae gennym ystod o ystafelloedd ac adeiladau ar gael ar gyfer unrhyw bwrpas, petai’n gyfarfod awr o hyd neu’n les 3 mlynedd.

Astudiaeth ddichonoldeb wedi’i gwblhau a chyflwynwyd y canfyddiadau ar gyfer Prosiect Flag

Gwaith adnewyddu wedi’i gwblhau ar gyfer lle swyddfa newydd

Roedd 4CG yn un o’r pedwar yn rownd derfynol Gwobr Menter Cymdeithasol Cymru 2014. Hyrwyddir y gwobrau gan Ganolfan Gydweithredol Cymru er mwyn cydnabod llwyddiannau busnesau ac unigolion ymroddedig a blaengar sy’n gyrru’r diwydiant. Hefyd yn y rownd derfynol oedd Dwr Cymru (Welsh Water), Frame Ltd., cwmni cymunedol ail-ddefnyddio o Sir Benfro, a Greenstream Flooring…