Os ydych am helpu 4CG o fewn y gymuned lleol, mae yna nifer o ffyrdd y gallwch wneud hyn.

Gwirfoddoli

Mae ein prosiectau i gyd yn dibynnu ar wirfoddolwyr mewn rhyw ffordd, ar gyfer eu llwyddiant.

Rydym yn edrych am bobl sy'n barod i roi eu amser i'n helpu i ddechrau prosiectau.

Os oes gennych amser rhydd ac yn edrych i'n helpu, byddwn yn ddiolchgar iawn os byddwch yn cysylltu a ni.

Gwirfoddolwyr 4CG yn glanhau maes Pwllai
Cyfarfod Cyfranddalwyr 4CG

Benthyca cyfoed i gyfoed

Os byddai'n well gennych i gynnig cymorth ariannol i 4CG, rydym yn cynnig cynllun benthyca cyfoed i gyfoed diogel sydd yn talu cyfradd llog gwarantedig i gyfoedion.

Mae'r cynllun hwn yn golygu bod costau benthyca 4CG yn cael eu gostwng yn sylweddol, ac yn darparu llog isel-risg ar gynilion buddsoddwyr lleol.

Os hoffech wybod mwy o fanylion am hyn, cysylltwch â ni.