Gwefan newydd - Mae ein gwefan ni yn fyw! Byddwn yn gwerthfawrogi eich adborth
Prosiect archwilio potensial FLAG wedi ei gwblhau - Astudiaeth ddichonoldeb wedi'i gwblhau a chyflwynwyd y canfyddiadau ar gyfer Prosiect Flag
Cwblhau swyddfeydd newydd - Gwaith adnewyddu wedi'i gwblhau ar gyfer lle swyddfa newydd
Rownd derfynol gwobr menter gymdeithasol - Roedd 4CG yn un o’r pedwar yn rownd derfynol Gwobr Menter Cymdeithasol Cymru 2014. Hyrwyddir y gwobrau gan Ganolfan Gydweithredol Cymru er mwyn cydnabod llwyddiannau busnesau ac unigolion ymroddedig a blaengar sy’n gyrru’r diwydiant. Hefyd yn y rownd derfynol oedd Dwr Cymru (Welsh Water), Frame Ltd., cwmni cymunedol ail-ddefnyddio o Sir Benfro, a Greenstream Flooring…