Mae 4CG wedi cwblhau gwaith adnewyddu llawr cyntaf yr hen siop feiciau. Bydd yr adeilad nawr yn swyddfeydd i Jig-So.

upstairs1Mae wedi newid yn llwyr, gyda dwy swyddfa, cegin a thoiledau.

20150202_182755Ail-osodwyd y grisiau ar ochr yr adeilad a gosodwyd golau tu allan, mae’r paneli solar yn darparu rhwyfaint o’r trydan.

20150215_110538

 

 

 

 

 

Gwaith yn mynd ymlaen ar safleodd eraill

Yn y cyfamser, mae fflatiau llawr gwaelod Bronwydd House yn cael eu hail-wneud.

Gwasanaeth Clicio a Chasglu Basged Teifi : Mae’r brif ganolfan yn cael ei sefydlu ar lawr gwaelod prif adeilad 4CG, tra bod y wefan brototeip yn cael ei datblygu.