Mae astudiaeth y cynnyrch pysgod, wedi cael ei gwblhau gyda chymorth y grŵp gweithredu lleol pysgodfeydd. Cyflwynodd 4CG ei adroddiad yn Theatr Byd Bach ynghyd â bwydydd wedi eu gwneud gan ddefnyddio pysgod lleol.

smallworld

Adloniant yn Theatr Byd Bach yn dilyn cyflwyniad 4CG.